Ett arkitektritat trädraperi välkomnar till viltparken - By RUM
Annons
Arkitektur

Ett arkitektritat trädraperi välkomnar till viltparken

En entrébyggnad med textilt uttryck och blekingska byggnadstraditioner blev resultatet när arkitekterna på Sandell Sandberg tog sig an uppdraget att locka in besökare till Eriksbergs viltpark.

Annons

Foto: Åke E:son Lindman

Hur fick ni uppdraget?
– Beställaren hade sett ett tidigare projekt vi hade gjort i Harads, Tree Hotel, och ringde därför upp oss.

Vad önskade sig uppdragsgivaren?
– En ny entrébyggnad för sin vilt- och naturpark som i sig var en anledning att besöka parken. Där man kan få info om parken, köpa biljetter, ta en kaffe och köpa produkter.

”Den största utmaningen låg i att både förstärka platsens identitet och välkomna besökare in i viltparken”

Annons

Hur har ni samarbetat och översatt visionen till arkitektur?
– När Sandell Sandberg fick uppdraget var visionen att rita en entrébyggnad som skulle spegla Eriksberg. Vi ville skapa en byggnad som tydligt knyter an till den lokala byggnadstraditionen som finns i Blekinge, med faluröda stugor och långhus med vasstak, och utifrån det skapa något nytt. Tidigare fanns det ingen tydlig entré till viltparken, som ofta förlorade besökare som vänt vid grinden, eftersom det inte varit tillräckligt skyltat. Den största utmaningen låg därför i att både förstärka platsens identitet och välkomna besökare in i viltparken. Vår målsättning var att byggnaden skulle få ett textilt uttryck och en modern gestaltning. Fasaden fick därför en oväntad lösning då den röda träpanelen utformats till lekfulla draperier som likt en ridå öppnar upp mot viltparken.

Vilken var den största utmaningen?
– Projektet hade egentligen inga större hinder. Det var några tekniska svårigheter med hur man skulle lösa limträkonstruktionen samt hur infästningen av gardinfasaden skulle infästas. Där fanns det få tidigare referenser att titta på men med ett bra samarbete med entreprenören kunde en bra lösning hittas.

Vad blev ni nöjdast med?
– Den generella gestaltningen och uttrycket på byggnaden.

Sandell Sandberg
Projekt: Eriksberg viltpark
Vad: Naturpark
Var: Blekinge
När: 2019 
Yta: 600 kvadratmeter

Entrébyggnad i Eriksbergs viltpark

Publicerad i Tidskriften Rum nr 1-2020

Annons