Arkitektur för lärande intill Genèvesjön - By RUM
Annons
Arkitektur

Arkitektur för lärande intill Genèvesjön

Betong, cortenstål och rena linjer är huvudkomponenterna i Ateliers O-S Architectes utbyggnad av en skola i byn Lugrin intill Genèvesjön.

Annons

Foto: Cyrille Weiner

Projekt: Utbyggnad av skola i Lugrin
Adress: Lugrin, Schweiz
Arkitekt: Ateliers O-S Architectes
Uppdragsgivare: Lugrin kommun
Budget: 1 630 000 euro
Yta: 1 300 kvadratmeter
Färdigställt: 2020

På gränsen mellan Schweiz och Frankrike ligger Lugrin på terrasserna ner mot Genèvesjön och med Alperna som fond. Vackert är en underdrift. På andra sidan vattnet ligger Lausanne, staden där du antingen tvingas promenera uppför eller nedför.

Utsikt över skolbyggnaden i Lugrin intill Genèvesjön
Annons

Mitt i byn Lugrin, alldeles bakom kyrkan och stadshuset, ligger några skolbyggnader. Utbyggnaden av arkitekterna på Ateliers O-S Architectes är det senaste tillskottet av en intressant trio: en fristående flickskola från 1850, en pojkskola i stadshuset från 1950 och så den cortenstålsklädda tillbyggnaden anno 2020.

Skolans utbyggnad sedd från gaveln
Skolans interiör

”Huset har fått formen av en lada, vilket har stark förankring i området”

Tre gånger tidigare har skolområdet fått byggas ut och omstruktureras tack vare en stadigt växande befolkning. Nu har Ateliers O-S Architectes ytterligare ökat kapaciteten med fyra nya rum varav tre klassrum för lågstadiet, gemensamma utrymmen samt en bildsal, som tillsammans skapar en ny innergård.

Marken sluttar ner mot sjön och byggnaden har därför fått halva våningsplan för att följa den naturliga topologin. 
– I denna rika arkitektoniska sammansättning skapar vår utbyggnad en nära relation med de omkringliggande byggnaderna genom att lägga till en autonom, enhetlig och stringent volym på platsen, säger arkitekterna.

Skiss över skolbyggnaden i miljö
Annons

Byggnaden har klätts i cortenstål och blir en kontrast i omgivningen. Grunden och den nedre våningen är i rå betong. Huset har fått formen av en lada, vilket har stark förankring i området. Den dubbla takhöjden och rostfärgen ska också minna om de gamla kopplingarna mellan skolan och dess arv på platsen. Den långsmala delen är ett täckt galleri och löper längs med gården och förbinder den nya entrén med de äldre skolbyggnaderna. Den fungerar inte bara som en passage utan blir också en viktig del för interaktion mellan eleverna när de har rast.

Utsikt över Genèvesjön inifrån skolan

”Strukturen och materialen valdes för deras enkelhet”

Konstruktionsprincipen bygger på en bärande betongstruktur, isolerad från insidan. Huset är byggt i lösvirke med en takstol i timmer. Cortenstålet kommunicerar med de äldre tegeltaken.
– Strukturen och materialen valdes för deras enkelhet, de rena linjerna och precisionen i designen, samtidigt som vi kunde hålla en tajt budget och en bra hållbarhetsprofil, säger arkitekterna.

Ända sedan starten av arkitektkontoret har de arbetat omsorgsfullt med materialval. Det finns flera exempel på detta: familjecentret i Pontoise som stod klart förra året och som utmärker sig med sin exponerade, råa betong, eller kulturcentret i Germain-lès-Arpajon från 2015 som draperats i aluminium.

Skolans utbyggnad med stadens kyrka i bakgrunden
Annons

Publicerad i Tidskriften Rum nr 8-2020

Annons