Åttavåningshus med träsmak som ger mersmak - By RUM
Annons
Arkitektur

Åttavåningshus med träsmak som ger mersmak

Invid Mälaren i Västerås tronar ett åtta våningar högt bostadshus i timmer, signerat arkitektkontoret C.F. Møller Architects. För Tidskriften Rum berättar de om fördelarna och utmaningarna med att bygga i trä.

Annons

Foto: Nikolaj Jakobsen

Projekt: Kajstaden
Vad: Bostäder
Adress: Västerås, Sverige 
Arkitekt: C.F. Møller Architects
Landskap: C.F. Møller Landscape
Yta: 2 400 m² höghus, 7 500 m² total
År: 2016-2019
Entreprenör: Martinsons och Consto
Ingenjör: Bjerking

Varför har ni valt timmer för konstruktionen och fasad?
– Vi undersöker alltid de bästa förutsättningarna för holistiskt hållbara lösningar och bra design. Vi prioriterar hållbara material, som timmer, för konstruktion när det är möjligt. I det här fallet tillät översiktsplanen ett åttavåningshus som är optimalt för korslaminerat timmer, säger Ola Jonsson, associerad partner och arkitekt på C.F. Møller.

Annons

”Koldioxidutsläppen minskar i atmosfären genom att kol binds i byggnaden”

Vilka fördelar finns det med trä?
– Den allra största fördelen är det positiva ekologiska fotavtrycket. Koldioxidutsläppen minskar i atmosfären genom att kol binds i byggnaden. CLT är ett högteknologiskt material som också ger oss många fördelar när vi designar. Materialets låga vikt påverkar byggprocessen, transporterna minskar och vi får möjligheter att skapa ny design.

Vad har varit den största utmaningen?
– De två största utmaningarna har varit fukt på byggplatsen och försäkringar mot brand. Det är därför viktigt att ha tydliga regler för att skydda träet från vatten under byggprocessen. Det finns flera brandskyddslösningar. Det är viktigt att arkitekturen förutsätter att det är en träbyggnad, därför är det viktigt att inkludera försäkringskonsulten i ett tidigt skede och komma överens om vilka lösningar, utöver Eurokoderna, som är nödvändiga för att hitta en optimal design.

”Det handlar om att använda materialet på ett respektfullt sätt och hitta potentialen i designprocessens alla steg”

Annons

Vad krävs av en arkitekt för att rita en träbyggnad?
– Det krävs att man har intresse av trä och materialets speciella egenskaper. Det är viktigt att känna till de tekniska aspekterna och förstå hur produktionen av de olika delarna går till för att kunna skapa en sofistikerad design för en så hög byggnad. Det handlar om att använda materialet på ett respektfullt sätt och hitta potentialen i designprocessens alla steg.

Vilken designpotential när det kommer till variation och unikitet finns när det handlar om att bygga med trä?
– Modern träteknologi erbjuder många fördelar. Vi kan skapa större spann än med något annat material. Produktionslinjen är också nära sammankopplad med digital design jämfört med de flesta andra material. CNC-maskiner i kombination med träets robusthet och lätthet skapar oändligt många nya möjligheter. Framtidens städer kommer att ha ett positivt klimatavtryck tack vare hållbar design av träbyggnader av alla de slag.

Annons

Publicerad i Tidskriften Rum nr 5-2020

Annons