Boktips – 4 böcker om arkitektur - By RUM
Annons
Arkitektur

Boktips – 4 böcker om arkitektur

Samtida stjärnskott, en legendar och arbetet med att flytta en stad – under det gångna året har flera böcker skildrat olika fenomen inom svensk arkitektur. Tidskriften Rum tipsar om några favoriter.

Annons

Attitude as Style – Rahel Belatchew, Architect
Arvinius + Orfeus

Vi på redaktionen följer uppmärksamt varje steg Rahel Belatchew tar. Hon är bland annat med i juryn för vårt pris Swedish Design Awards by Rum. I år kom den första monografin om henne, Attitude as Style. Den nästan 250 sidor tjocka boken bjuder på en välgörande blandning av spejsade idéer och genomförda projekt, alla med en omisskännlig fingertoppskänsla, en grundläggande förståelse för uppdraget och en vilja att förbättra världen. ”Vi behöver fler arkitekter som Belatchew”, menar Daniel Golling som har skrivit förordet. Vi kan bara instämma.

Annons

Andreas Martin-Löf Arkitekter / One to One
Art & Theory Publishing

Kontoret Andreas Martin-Löf firade i år tioårsjubileum och högtidlighöll bland annat med att ge ut en bok. Skaffa dig ett exemplar. Den är inte bara tjusig utan också oväntat personlig och varm. Här får man inte bara följa arkitekten utan även personen Andreas Martin-Löf och påminns än en gång om att arkitektur inte främst handlar om planritningar och ärtiga material utan om människor.


Kiruna Forever 
Arkdes i samarbete med Arkitektur förlag

För en utomstående är det nästan omöjligt att förstå att de flyttar på hela Kiruna. Frågan ”går det ens?” är väl det första som vill hoppa ut ur munnen. Och vad betyder det för befolkningen, byggnaderna och själva begreppet ”stad” att alla vackert får hasa i väg tre kilometer åt nordost för att en gruva behöver mer plats? Arkdes tog sitt ansvar som statligt museum och lät sin utställning om flytten åtföljas av ambitiösa boken Kiruna Forever redigerad av Daniel Golling och Carlos Mínguez Carrasco, och formgiven av Magdalena Czarnecki. Gedigen, snygg och definitivt kapabel att svara på frågorna ovan ligger den högst upp på vår läslista.


Annons

Ingrid Wallberg – arkitekt och funktionalist
Balkong förlag

Slår upp en sida på måfå i Anne Brügges Ingrid Wallberg – arkitekt och funktionalist (Balkong förlag) och råkar passande nog hamna på sidan 60 med en bild föreställande Slottsmöllans tegel. Passande just därför att detta verkligen är en tegelsten, gediget researchad med mängder av intressant material mellan pärmarna. På dryga 400 sidor får vi följa Ingrid Wallberg genom livet och karriären. Förtjust över att det finns denna typ av böcker om svenska arkitekter. Förfärad över att jag inte redan visste mer om Ingrid Wallberg.

Publicerade i Tidskriften Rum 2020

Annons