Restaurang med träfanan i topp - By RUM
Annons
Arkitektur

Restaurang med träfanan i topp

Med sin vackra sadeltakskonstruktion förvaltar tillbyggnaden som rymmer restaurangen Magnolia i Stora Sköndal originalbyggnadens arv. Arkitekterna på Kjellander Sjöberg har skapat en välkomnande mötesplats där träet får tala för sig självt.

Annons

Foto: Rasmus Hjortshøj – COAST

Varför fick just ni på Kjellander Sjöberg uppdraget?
– Vi har jobbat med stadsutvecklingen för hela Stora Sköndal i Stockholm. Vår uppdragsgivare är Stiftelsen Stora Sköndal. Vi har ritat detaljplanen för första etappen och en viktig punkt var att skapa offentliga rum och mötesplatser. Därför föreslog vi den här restaurangen som kommer att vara öppen för allmänheten på ett annat sätt än den matsal som tidigare tillhörde den redan existerande Magnoliabyggnaden som rymmer vård- och omsorgsfunktioner. Hela området är något av en byggarbetsplats för tillfället men när det är klart kommer det att finnas en central huvudgata och ett torg i anslutning till restaurangen, säger Charlotte Fredriksson.

Annons

”Vi har genom hela projektet jobbat nära en antikvarie och tittat på de kulturhistoriska värden som finns i det gamla huset.”

Berätta kort om restaurangen.
– Den kommer som sagt till skillnad mot den matsal som fanns i det existerande huset före vår tillbyggnad att vara mer öppen och tillgänglig för allmänheten, både på dag- och kvällstid. Storköket är redan klart och den fasta inredningen likaså men den lösa inredningen återstår att färdigställa. Vi har genom hela projektet jobbat nära en antikvarie och tittat på de kulturhistoriska värden som finns i det gamla huset. Vår grundidé har varit att spegla den befintliga byggnadens seriella sadeltakskonstruktion och bygga vidare på det. Vår tillbyggnad har en mer paviljongliknande karaktär i kontrast mot tegelbyggnaden som redan fanns, och vi har använt levande material som matchar. Vår byggnad är en fortsättning på den fina taksiluett som det gamla huset har.

Vad är ni mest nöjda med?
– Vi är väldigt nöjda med det invändiga rummet i limträ. Vår tanke var att skapa ett sammanhängande rum med trä genomgående från vägg till tak. Vi hade tidigt idén om den synliga träkonstruktionen och har haft ett bra samarbete med Botnia, Limträteknik och BTB. Det som vi ser som en rumslig kvalitet har också korresponderat med den faktiska konstruktionen på ett bra sätt, speciell med den diagonala strukturen.

Vilken var den största utmaningen?
– Det finns många fördelar med att bygga i trä men det är ganska nytt i branschen. Det känns som att det är första gången man gör saker och man får kämpa för att hitta fina och unika detaljer som fungerar då de ska vara synliga. Den här stommen ska inte döljas av ytskikt så man kan inte använda standardinfästningar och standarddetaljer.

Annons

”Det finns många fördelar med att bygga i trä men det är ganska nytt i branschen.”

Finns det någon detalj som är extra intressant?
– Stommen. Det är väldigt många vinklar och lutningar att ta hänsyn till, balkar och pelare är vinklade åt olika håll vilket ger speciella infästningar. Det stora takutsprånget på långsidan. Oftast är man ju intresserad av ett så litet takutsprång som möjligt men här ville vi tvärtom. Det blir en fin detalj där stommen syns även i exteriören. Träpanelen på innertaket och väggarna har en akustisk funktion, och materialet följer med ned på bardisken, vilket bidrar till helhetsupplevelsen.

Projekt: Restaurang Magnolia.
Vad: Tillbyggnad.
Var: Stora Sköndal, Stockholm.
Arkitekt: Kjellander Sjöberg.
Uppdragsgivare: Stiftelsen Stora Sköndal.
När: 2017–2020.
Yta: 200 kvm.

Övriga samarbetspartners:
Projektutveckling: Ebab
Träkonstruktörer: Botnia, BTB (byggnadstekniska byrån), Limträteknik
Landskap: Landskapslaget
Konstruktör: Konkret
Storkökskonsult: Cedervalls arkitekter
Elkonsult: HJR projektel
VVS-konsult: PGB VVS och energi

Publicerad i Tidskriften Rum nr 4-2020

Annons