100Gruppen – vinnare Maktlistan 2022 - By RUM
Annons
Arkitektur, Design, Inredning

100Gruppen – vinnare Maktlistan 2022

För att förändring ska ske måste någon ta täten. Någon måste sätta ribban. 100Gruppen gör just det och därför utser Tidskriften Rum nätverket för hållbar och cirkulär inredning till den mäktigaste aktören inom arkitektur och design 2022! Vi tar ett snack med Ivana Kildsgaard, ordförande i 100Gruppen.

Annons

Text Ellinor Thunberg Foto Micke Lundström

100Gruppen vill skapa en gemensam förändring och visionen är en cirkulär och hållbar inredningsbransch som blir klimatneutral 2030 – därför har vi utsett er till den mäktigaste aktören i branschen. Grattis! Vad betyder det för er?
– Det betyder otroligt mycket. Det är en bekräftelse på att det vi gör har effekt och det lägger ett ännu större ansvar på oss att driva vidare. Kanske engagerar vi fler och får i och med det ökad möjlighet att jobba med de här frågorna, sprida kunskap och fånga upp nya medlemmar, säger Ivana Kildsgaard, ordförande i 100Gruppen och hållbarhetschef på Tengbom.

I gruppen möts arkitekter, inredningsarkitekter, producenter, leverantörer – och andra aktörer i branschen – för att tillsammans arbeta för en mer hållbar framtid och allt startade med ett seminarium 2015. En av de utmaningarna som tidigt behövde brytas ner var svårigheten för såväl arkitekter som beställare att se nyttan med återbruk i projekt.

– Att jobba med återbruk var svårt. Det blev en extra tid och kostnad för inventering, reparation och logistik tidigt i projektet samtidigt som man inte visste om det i slutändan fanns någon besparingspotential.

Annons

Lite åt gången, bit för bit plockar de isär utmaningarna och gör dem till möjligheter. De stöttar och hjälper varandra i stort och smått – och vill visa vägen framåt. De samarbetar i flera innovationsprojekt om bland annat hållbar interiör och cirkulära affärsmodeller. De har även anordnat hackatons, innovationstävlingar, som har resulterat i nya företag som i sin tur lett till att många medlemsföretag har kunnat utvecklas.

– Våra hackatons har varit fantastiskt inspirerande. Vi har testat nya metoder för hur vi snabbt kan få fram nya lösningar och nya företag. Det har engagerat många andra i branschen och inspirerat andra till att jobba vidare tillsammans.

Medlemsmötena tillåts vara så fokuserade att ett enskilt företag kan ta med en specifik hållbarhetsutmaning de brottas med – för att sedan lösa den i liten grupp. Men arbetet handlar även om att skapa större svallvågor som knuffar utvecklingen framåt.

– Hur kan vi lägga ihop ett och ett och få det till tre? Vilka två saker kan vi lägga ihop och skapa en större effekt eller få en spinoff? Det kan vara en kunskapslucka i branschen eller ett glapp i kedjan när det gäller att uppnå  cirkularitet.

Annons

Just återbruk och cirkulära metoder – eller bristen på det – var en av de mest akuta frågorna som gruppen identifierade vid starten och är fortfarande ett stort fokus. Samtidigt påpekar Ivana Kildsgaard vikten av att inte tänka för snävt.

– Vi måste tänka holistiskt och jobba även med andra perspektiv av hållbarhet. Den sociala hållbarheten, men också arkitektoniskt värde och gestaltningsvärde och hur mycket det bidrar till att en miljö underhålls och får vara kvar under en lång tid.

Vilket är ditt viktigaste budskap till branschen?
– Att våga! Kan man inte ta steget själv ska man samarbeta med andra och det som vi har sett som är superbra är synergier mellan aktörer och olika delar av värdekedjan. Det finns samarbeten inom exempelvis golvbranschen där företagen egentligen är konkurrenter, men inser att de måste samarbeta för att kunna återvinna sina golv.

Annons

Hon själv är hållbarhetschef på Tengbom och hon ser samma sak hos arkitektkontoren, där samarbete är bästa vägen framåt och de nu jobbar tillsammans för att ta fram en branschstandard för hållbarhet.

– Vi kommer att fortsätta konkurrera, men krokar arm och använder varandras kompetens för att tillsammans sätta ribban och se till att hela branschen förflyttas.

Ivana Kildsgaard, ordförande i 100Gruppen och hållbarhetschef på Tengbom.

Här kan du läsa om alla pristagarna!

Annons