Konstnärsduon BarroLevén skapar världar av glas - By RUM
Annons
Design

Konstnärsduon BarroLevén skapar världar av glas

I händerna på Ulrika Barr och Kristina Levén, som tillsammans utgör konstnärsduon BarroLevén, formas glödande glasmassa till hänförande planeter.

Annons

Glaskonstnärsduon BarroLevén består av Ulrika Barr och Kristina Levén. De möttes på kandidatutbildningen vid Konstfack där de båda studerade och när de sista året på masterutbildningen hamnade i samma klass bestämde de sig för att testa att göra någonting tillsammans. 
– Vi började jobba ihop i glashyttan och nya former och uttryck växte fram. Vi kunde inte säga vem som var avsändare utan bara konstatera att det här aldrig hade hänt om vi jobbade själva. Så tog BarroLevén form, nästan som en tredje konstnär, mellan oss båda.

Arbetet med stenarna och globerna växte fram organiskt när de började utforska hur olika glassorter reagerar tillsammans.
– Vi började experimentera med att kombinera den industriellt tillverkade isoleringsprodukten skumglas med det varma glaset från degeln i hyttan och fann överraskande nog att det fungerade. Vanligtvis är olika glassorter inte kompatibla. Skumglas är en form av expanderat glas som påminner om frigolit och tillverkas i Sverige av återvunnet glas. När skumglaset möter det varma glaset från degeln uppstår en expansion, det bubblar och vill sticka i väg. I kombination med glasfärger som vi tillsätter i pulverform, väcks nya små världar.

”Glasets förmåga till struktur och optiska effekter lockar oss båda.”

Dessa världar kan närmast beskrivas som små celler eller som rymden och beroende på hur ljuset bryts mot glaset och färgen i dem, så ter sig stenarna olika i sitt uttryck.
– Det var de här världarna som fascinerade oss och som vi fortsatt utforska på olika sätt. Dels genom våra solida glasstenar, där lager på lager av det klara glaset från hyttan ger ytterligare optiska effekter, dels att vi nu också har börjat blåsa ihåliga glober. Där tog plötsligt skumglaset form som kontinenter eller öar och associationerna vidgades.

Glas är ett utmanande material att arbeta med och det krävs kunskap, erfarenhet, tålamod och skicklighet för att bemästra det. Under processens gång är det såväl varmt som hårt, skört och skärande vilket gör tillverkningen resurskrävande, både vad gäller utrustning, teknisk kompetens, team av arbetskraft, energiåtgång och tid. Men så finns det också mycket som lockar med glas.

– För Kristina handlar det framförallt om transparensen, mötet med ljuset och skuggorna, och Ulrika har alltid fascinerats av hantverket, det mjuka glasets organiska formbarhet som förvandlas till en kristallklar hårdhet. Glasets förmåga till struktur och optiska effekter lockar oss båda.
– Men det är dyrt att utforska och experimentera med glas, bland annat för att det är så oerhört temperaturkänsligt under tillverkningen, i synnerhet när man arbetar tjockt och stort. Våra stenar kräver två till tre veckor i en kylugn efter att de har tillverkats för att tillräckligt sakta komma ner till rumstemperatur utan att spricka.

BarroLevén
Gör: Glaskonstnärer.
Består av: Ulrika Barr och Kristina Levén.
Baserade i: En ateljé vid Telefonplan i Stockholm.

Publicerad i Nya Rum nr 10-2019

Annons