Fixa vintergrönt – i trädgården och på balkongen - By RUM
Annons
Trädgård

Fixa vintergrönt – i trädgården och på balkongen

När andra växter fäller sina löv eller vissnar ger de städse- och vintergröna växterna både färg och form åt trädgården. Landskapsarkitekten tipsar om hur du skapar vintergrönska i både trädgård och på balkong.

Annons

Vad är städsegröna växter?

Städsegröna växter är gröna året om och behåller samma blad eller barr hela tiden. Till skillnad från lövfällande buskar och träd, som i de flesta fall fäller sina blad på hösten, är barrväxterna med några få undantag städsegröna. Barren, som dessa växters blad kallas, fälls också, men inte på en gång, utan efter hand sedan de nått en viss ålder. Undantagen är gingo, sumpcypress, kinesisk sekvoja och lärk.

Gemensamt för barrväxterna är att de inte trivs i tunga och ogenomsläppliga jordar, som styv lerjord. Här krävs betydande förbättringar med dränering och genom tillförsel av sand, torv eller liknande.

Bland städsegröna klätterväxter finns klätterbenved, Euonymus fortunei var. radicans, samt baltisk murgröna, Hedera helix ’Baltica’. Marktäckande perenner är ofta städsegröna – exempelvis hasselört, Asarum europaéum och vintergröna, Vinca minor. Under barmarksvintrar kan bladverket skadas, men på våren ersätts det med nya blad.

Vad är vintergröna växter?

Vintergröna växter är gröna ganska långt in på hösten och en del av vintern. Det beror på i vilken del av landet man befinner sig. Exempelvis fäller liguster bladen tidigt i Mellansverige, men kan vara grön till jul i södra Sverige. De får dock nya blad varje år.

Annons

Bor du i Mellansverige kan du satsa på vinterliguster, Ligustrum vulgare var. italicum ’Liga’, som nästan behåller alla sina blad vintern igenom. Vintergrön är också hybridolvon, Viburnum x burkwoodii, som har väldoftande rosavita blommor i april – maj. Vintergröna marktäckande perenner finns det gott om. Exempelvis kan nämnas bergormrot, Bistorta affinis och waldsteinia, Waldsteinia ternata.

”Fröställningar, kvistar och fruktbärande buskar tillsammans
med städse- och vintergrönt kan ge balkongägaren nya skönhetsupplevelser.”

Planera vintergrönska i trädgården

En planerad trädgård har en trädgårdsstomme, ett skelett av medvetet placerade träd, friväxande buskage och klippta häckar. För att trädgården även vintertid ska kännas rumsbildande och ombonad, plantera städse- och vintergröna växter som en del av helheten. De bildar ett vackert komplement till de lövfällande buskarna och träden som nu står kala. En mörkt grön idegranshäck, Taxus x media ’Hillii’, bjuder på vackra kontraster till vinterns snö och rimfrost. Den kanske också gränsar till en bokhäck som behåller sina kopparfärgade blad under vinterhalvåret – färgkontrasten framhäver båda växtslagen.

Ekar det tomt på balkongen under vintern? Välj växter som får vackra fröställningar och komplettera med städsegröna växter.

Ställ vintervackra växter på balkongen

Under vintern upplever man planteringarna på en balkong mest genom att titta ut genom fönstret. Fröställningar, kvistar och fruktbärande buskar tillsammans med städse- och vintergrönt kan ge balkongägaren nya skönhetsupplevelser. Det finns många buskar som är idealiska för balkongen.

Annons

Tänk bara på en stor träbalja med en stor ständigt grön hybrididegran, Taxus media ’Hillii’ (hanklon) klippt till någon form och i nästa urna en uppstammad bukettapel, Malus toringo var. Sargentii vars små röda paradisäpplen blir till prydnad. I en planteringslåda med surjord (lågt pH-värde) planteras vårljung, Erica carnea ’Myretoun Ruby’, som blommar i mars – april. Alla buskar bör man plantera antingen höst eller vår. Jorddjupet bör inte vara mindre än 40 centimeter, men gärna mer. Undersök vilken vikt din balkong tål att belastas med.


Växtlistastädsegröna växter

Annons

Träd
Ormskinnstall, Pinus heldreichii
Svarttall, Pinus nigra
Tall, Pinus sylvestris
Hemlock, Tsuga canadensis

Klätterväxter
Klätterbenved, Euonymus fortunei var. radicans
Baltisk murgröna, Hedera helix ’Baltica’

Perenner
Trift, Armeria maritima
Hasselört, Asarum europaeum
Bergenia, Bergenia cordifolia ’Vinterglöd’
Vinteriberis, Iberis sempervirens
Skuggröna, Pachysandra terminalis
Trampnarv, Sagina subulata
Purpurtimjan, Thymus Coccineus-gruppen ’Coccineus’
Vintergröna, Vinca minor

Buskar
Vårtberberis, Berberis verruculosa
Buxbom, Buxus sempervirens
Vårljung, Erica carnea
Japansk järnek, Ilex crenata ’Convexa’
Dvärgen, Juniperus communis ’Repandra’
Smalbladig kalmia, Kalmia angustifolia
Mahonia, Mahonia aquifolium
Buskrosling, Pieris floribunda
Balkanbergtall, Pinus mugo var. pumilio
Parkrododendron, Rhododendron Catawbiense-gruppen
Vinterbär, Skimmia japonica
Hybrididegran, Taxus x media ’Green Mountain’

Växtlista – vintergröna växter

Buskar
Slätbladigt klippoxbär, Cotoneaster apiculatus
Bergbambu, Fargesia murielae
Tuvvaktelbär, Gaultheria procumbens
Vinterliguster, Ligustrum vulgare var. italicum ’Liga’
Lagerhägg, Prunus laurocerasus ’Mano’
Trädgårdseldtorn, Pyracantha ’Anatolia’
Hybridolvon, Viburnum x burkwoodii

Perenner
Taggpimpinell, Acaena microphylla ’Kupferteppich’
Revsuga, Ajuga reptans
Bergormrot, Bistorta affinis ’Darjeeling Red’
Waldsteinia, Waldsteinia ternata

Annons

Publicerad i Rum Ute nr 5-2019

Annons