Från kal tomt till trädgård med rumskänsla - By RUM
Annons
Trädgård

Från kal tomt till trädgård med rumskänsla

Har du en tom och kal tomt men vill ha en ombonad, uppväxt trädgård? Experten Torsten Wallin tipsar om hur du med snabbväxande träd, marktäckare och olika växtskikt skapar en trädgård med rumskänsla.

Annons

Snabbväxande träd och buskar
Det finns några möjligheter att snabbare få uppvuxna träd. Ett sätt är att ta tillvara befintlig vegetation när ett hus ska byggas. En annan metod är att plantera snabbvuxna trädsorter eller plantera större träd, det vill säga de som har större stamomfång, topphöjd och har vuxit längre än vanligt i plantskolan. Träd som är snabbväxande växer med 50–100 cm per år och hit hör framförallt popplar, t ex kinesisk poppel, Populus simonit (zon I–IV, höjd 12–15 meter) och pilar, t ex korallpil, Salix alba var. chermesina ’Vinterglöd’ (zon I-IV, höjd 15-20 meter). I stort sett alla storvuxna trädarter har stora kraftiga rotsystem och pilar tillhör de mest storvuxna arterna. Om det finns ledningar där det finns möjligheter för rotinträngning så kommer troligtvis pilarna vara där först med sina rötter. Undersök hur ledningssystemen går och undvik att plantera pilar i närheten av rörledningar.

Plantera inte enbart snabbväxande vegetation, för med tiden blir den ofta alltför stor. Redan från början är det därför bra att även sätta långsamväxande arter, som kan ersätta de storvuxna när det är dags att ta bort dessa.

En trädgård med paradisäppelträd och en hund
En trädgård med japansk lönn

Små träd
Om man tycker träd blir för stora kan man i stället välja flerstammiga större buskar i kvalité med en topphöjd på 2,5–5 meter. Till exempel ginnalalönn, Acer tatarica ssp. ginnala (zon I–V, höjd 3–5 meter), kopparhäggmispel, Amelanchier laevis (zon I–VI, höjd 3–5 meter), koreatry, Lonicera maackii ’Kristall’ (zon I–IV, höjd 3–5 meter) och fläder, Sambucus nigra (zon I–IV, höjd 3–5 meter), som alla samtidigt är snabbväxande.

Bland lönnarna hittar du småvuxna som klotlönn, Acer platanoides ’Globosum’ (zon I–IV, höjd 4–5 meter), rysk lönn, Acer tataricum (zon I–V, höjd 6–8 meter), manchurisk strimlönn, Acer tegmentosum (zon I–V, höjd 4–6 meter).

Annons

Till små träd får man också räkna de dvärgformade buskar som har ympats på stam exempelvis dvärgsyren, Syringa meyeri ’Palibin’ (zon I–VI, stamhöjd 150–175 cm, krona höjd 1,5–2 meter, bredd 3 meter).

En trädgård med dvärgsyren

Flera skikt av växtlighet
Hit räknas lövfällande och städsegröna buskar som har ett krypande och bredväxande växtsätt. I trädgården är de mycket användbara på slänter, som undervegetation till häckar och buskplanteringar, samt i de delar av trädgården där man inte vistas, till exempel förträdgården mot gatan och garageinfarten. Marktäckande buskar täcker markytan så att ingen bar jord visas, då bevaras markfuktigheten eftersom solljuset ej når ner till markytan. Fördelen är också att man på så sätt kan hindra ogräs att gro och växa till sig.

Enbart låga marktäckare som tema kan ofta bli något tråkigt, monotont och enformigt. När man vill göra sin trädgård estetiskt tilltalande är det bra att tänka i flera skikt av växtlighet. Man brukar dela in dessa i fyra nivåer. Först själva taket som bildas av träd, exempelvis avenbok, Carpinus betulus ’Carin’ (zon I–IV, höjd 15–20 meter), och därunder högvuxna flerstammiga buskar som kopparhäggmispel, Amelanchier laevis (zon I–IV, höjd 3–5 meter). Det tredje skiktet består av lägre prydnadsbuskar som bukettapel, Malus toringo var. sargentii (zon I–V, höjd 1,5–1,8 meter, bredd cirka 3 meter). Det fjärde skiktet är att likna vid golvets skyddande mattor, och kan vara trädgårdens låga marktäckande buskar, perenner, prydnadsgräs, vilda örter eller gräs.

En tomt med ett hus och en bukettapel

Några bra exempel på låga marktäckande buskar: svartaronia, Aronia melanocarpa ’Glorie’ (zon I–V, höjd 0,6–0,8 meter), getrisDiervilla lonicera (zon I–V, höjd 1 meter), murgröna Hedera helix ’Grafik’ (zon I–IV), blåbärstryLonicera caerulea var. kamtschatica ’Anja’ (zon I–VI, höjd 0,4–0,5 meter), björkspireaSpirea betulifolia ’Tor’ (zon I–VII, höjd 1-1,2 meter) och enbusken Juniperus communis ’Repanda’ (zon I–VI, höjd 0,3 meter).

Publicerad i Rum Ute nr 1-2018

Annons