Plantera växter vid vatten - By RUM
Annons
Trädgård

Plantera växter vid vatten

Vet du hur du fördubblar dina växters skönhet? Genom att plantera dem vid vatten! Experten Torsten Wallin tipsar om vilka växter som passar vid vattenbrynet.

Annons

Vid dammen

Eftersträva att dammens växtlighet upplevs rogivande. Använd inte för många arter med olika karaktär så blir det inte rörigt. När de örtartade perennerna vissnar ner på hösten, behövs en plantering runt dammen med träd och buskar som har vackra grenverk. Även prydnadsgräs med sina torra vippor pryder sin plats på vintern. Välj till att börja med några stycken av följande växter:

Växter som passar vid vatten

Daggkåpa – Alchemilla mollis
Daggkåpan är en tålig perenn som har blågröna blad och limegula blommor i flocklika knippen. Efter nattens dagg bildas fina kristallklara droppar på bladen. Lättodlad i all slags jord. Höjd 30–50 cm, sol–halvskugga.

Rabattiris – Iris Sibirica-Gruppen ’Perry’s Blue’
Plantera flera stycken iris tillsammans så att de bildar rejäla ruggar. Med sina gräsliknande smala blad och mjukt blå blommor passar den bra vid dammkanten. Den går att odla i vanlig trädgårdsjord men trivs bäst i lätt fuktig jord.  Höjd 80 cm, sol–halvskugga.

Daggfunkia – Hosta sieboldiana ’Elegans’
Daggfunkian har cirka 30 centimeter stora blågrå buckliga blad. Blommorna är vita med en ljuslila ton. Jorden ska vara sur till neutral, näringsrik, fuktig men väldränerad. Höjd 80–90 cm, sol–skugga.

Strutbräken – Matteuccia struthiopteris
Strutbräken växer vilt i fuktig skogsmark och vid vattendrag i Sverige men är sällsynt och fridlyst. Karakteristiskt för arten är att sporgömmena sitter på särskilda smalflikiga, fertila blad som växer inne i bladrosetten. Dess blad blir först olivgröna, sedan mörkt bruna och står kvar vintern igenom. Ormbunkens ljusgröna fjäderlika bladverk avtecknar sig effektfullt mot exempelvis hasselörtens mörkgröna och glänsande blad. Strutbräken har underjordiska svarta utlöpare och behöver gott om plats så att den kan bre ut sig. Höjd 100–150 cm, sol–skugga

Annons

Jättetåtel – Molinia caerulea ssp. arundinacea’Karl Foerster’
Det här prydnadsgräset har ett överhängande växtsätt och luftigt gröna till purpurfärgade vippor i augusti. Jättetåteln utvecklas bäst på näringsrik, fuktig väldränerad jord i öppna lägen. Skärs ner till marken tidigt på våren. Höjd 80 cm (vipporna 150 cm), sol

Växter som passar att plantera vid en damm

I sump- och grundvattenzon

Blåtåg – Juncus inflexus
Blåtåg växer i den fuktiga strandkanten och kan även planteras på 15 centimeters vattendjup. Arten är tätt tuvad med räfflade blågrå strån och blomställningen gles och mörkbrun med många blommor. Blåtåg är vildväxande i Sverige och då på fuktig kalkrik mark nära havet och på fuktängar. Höjd 100 cm, sol–halvskugga.

Annons

Fackelblomster – Lythrum salicaria
Fackelblomster är en fuktmarksväxt och vildväxande i större delen av landet. De trivs även i grundvattenzonen i en damm. De rödvioletta blommorna kommer på sensommaren och de besöks flitigt av fjärilar och bin. Trädgårdshybrider med sorter som ’Blush’ eller ’Feuerkerze’ bör inte planteras i vattnet, utan i fuktighetshållande närings- och humusrik jord. Höjd 60–120 cm, vattendjup 0–30 cm, sol.

Svärdslilja – Iris pseudacorus
Svärdsliljan växer vilt i södra och mellersta Sverige. Den trivs i vatten, på fuktiga jordar och i kärr. Bladen är grågröna och svärdslika. Varje stjälk bär 4–12 st stora klargula blommor. Med tiden bildas stora bestånd. Det bästa är då att emellanåt gräva upp större ruggar, dela och återplantera några få. Höjd 60–120, vattendjup 5–30 cm, sol.

Bra växter att plantera vid vatten
Annons

Vatten inpå knuten

Den arkitektoniska miljön med vatten bör planeras samtidigt som byggnaden. Växter blir främst dekorativa element eller en del av en formstark vattenspegel nära huset.

Annons

Litet rödvide – Salix purpurea ’Nana’
Litet rödvide kan kontrastera mot och mjuka upp en stram anläggning med exempelvis en rektangulär vattenspegel och omgivande beläggning av marktegel. Det låga rödvidet rör sig mjukt i vinden, med grågröna, lite silvriga blad. Busken går bra att klippa ner vartannat år för att få en tät växt och lagom stor buske. Under grådisiga dagar på förvåren är de röda, slanka grenarna mycket dekorativa. Busken är tålig och kan växa på blåsiga och karga platser, men trivs bäst i fuktigt läge. Härdig zon I–VI, höjd 1,5–2 m, sol.

Plantera prydnadsgräs


Bergbambu
–Fargesia murielae
Bergbambu passar bra som friväxande buskage eller som solitär. Den bildar sammanhållna plantor med ett gracilt överhängande växtsätt. Rören är gulgröna och bladen mellangröna och lansettlika. Bambun är fin att samplantera med marktäckande växter som vintergröna, daggkåpa och hasselört. Trivs bäst i näringsrik och fuktighetshållande men väldränerad jord. Härdig zon I–IV, höjd 200–400 cm, skugga–halvskugga.

Glansmiskantus – Miscanthus sinensis ’Nishidake’
Detta prydnadsgräs får silvriga vippor i augusti–september. Bladen är linjära och blågröna, med en vit mittnerv. Miskantusgräs utvecklas bäst i näringsrik och fuktig men väldränerad jord. Klipp ner plantan tidigt på våren till cirka 5 cm ovan jord. Rätt placerat samverkar gräset med husets arkitektur och samtidigt förstärks känslan av närhet till vatten. Höjd 150 cm (höjd med vippor 200 cm), sol.

Publicerad i Rum Ute nr 2-2018

Annons