Skapa en härlig trädgård på liten yta - By RUM
Annons
Trädgård

Skapa en härlig trädgård på liten yta

Även den minsta trädgården kan bli en lummig oas med massor att upptäcka. Landskapsarkitekten Torsten Wallin tipsar om hur du skapar en vacker och inspirerande trädgård på liten yta.

Annons
Ängsblommor och prydnadsgräs
Ängsblommor och prydnadsgräs gör sig bra tillsammans med välklippta buskar för att skapa struktur i den lilla trädgården.

Välj rätt växter för den lilla trädgården

På en liten yta gäller det att prioritera för att trädgården inte ska bli överlastad. Om du vill lyckas med trädgårdens utformning är det bättre att förenkla: satsa på något rejält och sätt en gräns för alla valmöjligheter.

I större trädgårdar ryms ofta ett stort antal olika växter, men i den lilla trädgården är det bättre att vara återhållsam och använda färre växtarter. På så sätt får du en tydligare och mer sammanhållen struktur och komposition. Den välklippta häcken mår bra och framhävs ytterligare om den kontrasteras med en plantering av ängskaraktär, exempelvis några få perenner som salvia, grekvädd och vit purpurklätt samplanterade med prydnadsgräs och lökväxter. Många eftersträvar en trädgård med växter som visar upp något varje årstid. I den lilla trädgården är det bättre att satsa på en årstid och låta de andra bli lugna perioder.

Vårt förändrade klimat, med längre torrperioder och extrema regn, påverkar också växtvalet. Av hänsyn till restriktioner för vattenförbrukning och att du kanske lämnar trädgården under semestern bör du övergå till de mest torktåliga växterna och anpassa växtplatsen till respektive region i landet.

Många växter samlade i en liten trädgård
Även i små trädgårdar kan många arter samlas!

”Genom att plantera storbladiga växter i förgrunden och småbladiga längre ut i trädgården skapas ett djup”

Växtsamlarens trädgård
För samlaren representerar varje liten yta en möjlighet att införskaffa och odla en så artrik samling växter som möjligt. Med gröna väggar kan en lugn bakgrund till en brokig samling växter skapas. Klippta häckar och murar kan utgöra väggar till platsen och förstärkas med klätterväxter. Använd enkla plattläggningsmönster på terrasser och passager så att bladväxter och blommor kommer till sin rätt. Samma material och färg för krukor och odlingskärl ger en neutral inramning. Genom att plantera storbladiga växter i förgrunden och småbladiga längre ut i trädgården skapas ett djup som gör trädgården och utsikten mer attraktiv. Placera ut en bänk eller stol som går lätt att flytta omkring för att betrakta växternas utveckling.

Trädgårdsgångar i en avlång trädgård
Genom att skapa vindlande gångar och olika ”rum” att kliva in i trollar du bort känslan av att trädgården är avlång.
Annons

Planera den avlånga trädgården

En avlång och smal trädgård måste planeras med omtanke. Antingen delar du upp tomten i ett antal trädgårdsrum eller trollar bort den begränsade bredden. Du kan naturligtvis arbeta med båda varianterna samtidigt. Att hela tiden gå in i nya rum skapar överraskning, och du tänker inte på att trädgården är lång och smal. Väggar och rumsindelning stimulerar nyfikenheten och stänger ute en störande omgivning. Till och med en stadsträdgård kommer närmare landsbygdens lugn.

Betona tvärgående linjer i markbeläggningen för att öka bredden. Det är effektfullt att placera en kanalliknande vattenspegel tvärs över gången, med trampstenar i så att du kan gå över den.

”Att hela tiden gå in i nya rum skapar överraskning, och man tänker inte på att trädgården är lång och smal”

Skippa gräsmattan
En tydligare rumskänsla får du med ett golv av plattor, trädäck eller grus, samtidigt som du slipper gräsklippning. Gör generösa rabatter med högvuxna perenner som väller ut, som kontrast till det strama golvet.

Tämj oregelbundna tomtgränser
Ett vanligt misstag är att följa de sneda och oregelbundna tomtgränserna och låta dem upprepas i trädgårdsplanen. I stället bör du arbeta i motsatt riktning genom att identifiera de funktionella ytor du behöver och rita in dem utifrån exempelvis husfasaden på trädgårdsplanen. De oregelbundna ytor som blir kvar ut mot tomtgränsen fyller du helt enkelt med växtlighet. Tomtgränsernas inflytande har försvunnit och samtidigt har trädgården mjukats upp.

Grus på marken i trädgården, trädgårdsmöbler från Skagerak
Att täcka delar av tomten med grus förstärker rumskänslan. Trädgårdsmöbler från Skagerak.
Annons
Trappa i Medelhavsträdgård
Inspireras av hur många trädgårdar kring Medelhavet ofta jobbar med terrassering och nivåskillnader.

Använd trappor och nivåskillnader

Även den minsta innergård har ofta nivåskillnader. Om marken lutar mycket kan det bästa sättet att utnyttja den vara terrassering i några plana ytor eller platser. De olika nivåerna förbinds med trappsteg eller en kort ramp. Trappstegen delar också in trädgården i naturliga rum att bygga vidare på när du utformar resten av trädgården.

Välj material som passar in i omgivningen – berget i närheten eller beläggningen av granithällar talar exempelvis för att stegen utförs i granit. I naturmark passar trätrappan bra. Om du låter träet vara obehandlat så grånar det med tiden och blir bara vackrare.

Finns det bara ett enda steg mellan två ytor är risken stor att du snubblar för att du inte sett nivåskillnaden. Under sommarhalvåret är ljuset starkt och skuggorna korta och det blir svårare att upptäcka ojämnheter. Att ha två eller fler steg gör att du lättare upptäcker nivåskillnaden. Du kan också sätta fokus på trappan med hjälp av ett materialbyte och efter mörkrets inbrott belysa den. Använd en avskärmad ljuskälla så att den inte bländar, den ska bara belysa stegen.

Publicerad i Rum Ute nr 3-2019

Annons