Skapa ett nordiskt woodland i din trädgård - By RUM
Annons
Trädgård

Skapa ett nordiskt woodland i din trädgård

Ett woodland är ett lummigt skogsparti som öppnar upp för såväl nya växter som upplevelser i trädgården. Så här kan du tänka när du skapar ditt eget woodland!

Annons

Foto: Unsplash

Vad är ett woodland?
Att plantera ett woodland utgjorde en del av det naturalistiska trädgårdsideal som spreds över västvärlden under slutet av 1800–talet. Uttrycket ”woodland” härrör från tiden i slutet av 1800–talet och fram till andra världskriget, då växtinsamlare förde med sig växter till Europa från världens alla hörn. Ett woodland, som kan liknas vid en skogsdunge, ger skugga, luften är fuktighetsmättad, det råder stillhet och med en frodighet som kan upplevas som en djungel. De stora bladen och yppigheten bidrar till den exotiska atmosfären.

Större egendomar i England hade ofta en liten skog, ett woodland, som omgav parken där man red och flanerande. Snart upptäckte man att många exotiska växter som inte trivdes så bra i den vanliga parken passade bra här. Idéerna beskrevs i den epokgörande trädgårdsboken The Wild Garden av William Robinson från 1870. Han menade dock att man endast borde odla de härdiga och robusta sorterna av de nya växterna.

Stort ekträd i trädgården
Annons
Skuggig gång i trädgården

Du kan skapa ett woodland nästan var som helst
Ett nordiskt woodland går att åstadkomma i hela vårt land, men givetvis måste man anpassa växterna efter hur härdiga de är. Storleken på tomten har inte så stor betydelse, en liten gångpassage på norrsidan av radhuset kan omvandlas till ett miniwoodland.

Röda lönnlöv
Annons

Stora träd har en viktig funktion som stomme för woodlandet. De skyddar mot vind och sol, och hindrar avdunstning. Trädens lövverk fångar också upp dagg och fukt från dimmor som droppar ner till marken. Exempel på bra inhemska träd är tall, ekarter och båda våra typer av al. Gemensamt för dessa är att deras rötter går på djupet och lämnar markvegetationen i fred. Alarna berikar jorden genom att bakterier i rötterna tar vara på luftens kväve.

Träd som man bör undvika att plantera är alm, lind, bok och björk, som med sina aggressiva rotsystem oftare ger besvär för sina grannar.

Vindlande gång med stenar i trädgården

Möblera ditt woodland
Man kan betrakta ett woodlands gröna stomme som väggar, golv och tak i ett hus. Väggarna består av häckar eller bryn, plank, pilflätade avskärmningar och murar. Såväl vintergröna som lövfällande träd och storvuxna buskar skapar innertak på olika nivåer. Möblering utgörs av karaktärsfulla buskar, frodiga solitära perenner med stora blad och rummens mattor kan liknas vid de marktäckande växterna. Uppe i de stora trädens kronor tillåts kläng– och klätterväxter klä in stammar och slingra sig som lianer, vilket bidrar till känslan av en djungel. Skapa små gläntor dit solen når och silar genom lövverket, för det är dock bara ett fåtal växter som trivs i kompakt skugga. Mellan träden planeras vindlande och smala stigar, som anläggs genom att gräva ur cirka 10–15 centimeter jord och lägga lite grövre sten i botten. Överst läggs stenmjöl (finkornigt grus) som ger en bra yta att gå på. En stig får gärna leda fram till en bänk med utblick över den exotiska nordiska djungeln, i ryggen gärna en stor bergbambu som har ett gracilt överhängande växtsätt och som ständigt avger ett prasslande, susande ljud.

Växter för ett nordiskt woodland
På många ställen i Sverige finns redan goda förutsättningar för ett skogsland. I förslaget nedan förutsätts att det redan finns storvuxna träd. I den mindre trädgården får man förlita sig till mindre träd och flerstammiga buskträd.

Blommande buskar

Mindre träd och flerstammiga buskträd

Amerikansk strimlönn, Acer pensylvanicum
Den amerikanska strimlönnen förekommer vildväxande i östra USA:s lövskogar. På sin växtplats vill den ha skugga från stora lövträd, vindskyddat, svalt och fuktighetshållande mark. Den amerikanska strimlönnen bildar vanligtvis ett flerstammigt buskträd, med en höjd på 5–7 meter. Prydnadsvärdet ligger främst i den vitstammiga barken.
Härdig i zon I–IV.

Ginnalalönn, Acer tataricum ssp. Ginnala
Ginnalalönnen blir en stor buske eller litet buskträd med bredbuskig krona. Den är mycket anspråkslös och torkresistent men utvecklas bäst på rika och fuktiga marker. Ginnalalönnen blir 7–9 meter hög, bra att veta är att den växer långsamt i början, det tar 10–15 år innan den uppnått 3–5 meter. Den passar bra i miljöer där det inte finns plats för stora träd och som undervegetation till större träd eftersom den tål skugga. Bladverket är flikat på ett elegant sätt och får sprakande höstfärger i gult och rött på hösten.
Härdig i zon I–V.

Katsura, Cercidiphyllum japonicum
Katsuran är ett flerstammigt buskträd. Som ung har den ett vackert och samlat pyramidalt växtsätt men får som äldre en mer rundad och skärmlik kronform. Nyutsprungna blad är roströda och lyser vackert i motljus. De gröna, hjärtformade bladen får en brinnande gul till orange höstfärg. Katsuran trivs i frisk, fuktig och näringsrik jord i sol till halvskugga. Bladen doftar nybakade kakor samtidigt som höstfärgerna visar sig. Den blir 8–10 meter hög. Härdig i zon I–IV.

Maackia, Maackia amurensis
Ett litet buskträd som blir 6–8 meter högt, och där kronan med tilltagande ålder blir paraplyformad. Bladen är gråvitludna vid utspring men blir senare mörkgröna. Maackian får små vita blommor som sitter i upprätta klasar i juli–augusti. Växten trivs i de flesta jordar, bara de inte är för blöta och kalla. Man bör också undvika alltför blåsiga platser.
Härdig i zon I–IV.

Japansk trollhassel, Hamamelis japonica
Hasselliknande blad med mycket fin höstfärg. Den vill ha en väldränerad men fuktighetshållande näringsrik jord och trivs bra i sol till halvskugga. Den blommar på bar kvist, sorten ’Zuccariniana’ får små citrongula blommor tidigt på förvåren. Den når en höjd på 2–4 meter. Härdig i zon I–III.

Parkrododendron, Rhododendron Catawbiense–gruppen ’Catawbiense Grandiflorum’
Parkrododendron är storväxande och härdig, med blankgröna stora blad. Den är den vanligaste av alla sorter och har stora ljuslila blommor. Eftersom rododendron tillhör ljungfamiljen så kräver den kemiskt sur och fuktig jord. Den trivs bäst i halvskugga under lövträd eller tallar. 
Sorten blir 2–4 meter hög och 2–3 meter bred.
Härdig i zon I–V.

Perenner

Höstsilverax, Actaea simplex ’Brunette’
Vackert purpurbrunt bladverk, purpurfärgade stjälkar och täta mörka blomax som slår ut med gräddvita blommor i september, blir 180–200 centimeter hög. Trivs i sol till halvskugga och bäst i fuktig och mullrik jord. Kan odlas i stora delar av landet på skyddad och väldränerad växtplats.

Vitsippa, Anemone nemorosa ’Robinsoniana’
Denna vitsippa blommar i lavendelblått. Blommorna är större än hos vanlig vitsippa och har en vacker form. Sorten är uppkallad efter irländaren William Robinson (1838–1935). Utvecklas bäst i näringsrik och fuktig men väldränerad jord.

Hasselört, Asarum europaeum
Hasselört bildar en matta av glänsande, mörka städsegröna blad. Vissa vintrar med barfrost skrumpnar bladen ihop, men på våren kommer snabbt nya. Trivs bäst i lätt fuktig, gärna humusrik jord och i ett skuggigt läge. Kan odlas i stora delar av landet i skyddat och väldränerat läge.

Vårsköna, Claytonia sibirica
En kortlivad annuell från Nordamerika som självsår sig så rikligt att man lätt kan tro att den är en perenn. Fröplantorna och överblommade exemplar är lätta att avlägsna. Man får stora ytor med små skira blommor i vitt eller rosa, som kontrasterar fint till woodlandets stora bladväxter. Trivs i fuktig jord i halvskugga. Kan odlas i hela landet på skyddat och väldränerat läge.

Röd sockblomma, Epimedium rubrum
Röd sockblomma är en mycket bra marktäckare. När bladen kommer på våren skiftar de i purpur men blir senare gröna. Blommorna är körsbärsröda med gula nektarblad. Trivs bäst i skugga till halvskugga i näringsrik, fuktig men väldränerad jord. Fullständigt härdig i hela landet.

Myskmadra, Galium odoratum
I maj skapar myskmadran en suggestiv stämning i skuggan med sin doft och skyar av snövita blommor. Den sprider sig med en lång krypande jordstam och bildar stora täta mattor. Trivs i lätt fuktig, humusrik och väldränerad jord, i halvskugga. Kan odlas i hela landet.

Ormbunkar

Strutbräken, Matteuccia struthiopteris
En ormbunke med strutformigt växtsätt. Den växer vilt i fuktiga, mullrika skogar, men är sällsynt i Sverige och här fridlyst. Den blir 100–150 centimeter hög och växer i såväl sol som skugga. Fullständigt härdig i hela landet.

Tips! När du köper växter ska du hålla utkik efter ett stort E på etiketten. E–planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter. Väljer du E–märkta växter får du friska, pålitliga plantor som klarar vårt ofta tuffa, svenska klimat.

Klätterväxter

Baltisk murgröna, Hedera helix ’Baltica’
Baltisk murgröna är småbladig med mörkgröna blad och blir 4–8 meter hög. Den är också den härdigaste murgrönan och går bra i zon I–III.

Klätterhortensia, Hydrangea anomala ssp. Petiolaris
Klätterhortensia blommar med vita flata flockar i juni–juli. Den klättrar med luftrötter och gör sig bäst när den klättrar uppför en trädstam. Långsam i starten men kan med tiden nå 10 meters höjd. Grenverket får under vinterhalvåret en vacker kanelbrun färg. Härdig i zon I–V(VI).

Eldkrasse, Tropaeolum speciosum
Eldkrasse är en klätterväxt från Chile och kan om den planteras på våren även trivas hos oss. Om den trivs kan den snabbt klä in mindre buskar och träd. Den har starkt röda blommor och skirt fingrade blad. Vanlig i engelska trädgårdar där man ofta ser den växande på idegranshäckar. Härdig i zon I–IV.

Prydnadsgräs

Palmstarr, Carex muskingumensis
Palmstarr är en papyrusliknande starr från östra och centrala Nordamerika. De smala, lansettlika, överhängande bladen bildar en bordshög tuva, som är klargrön och tonar i gult. Stråna har blad ända upp till toppen, vilket gör att de påminner om palmblad. Trivs i såväl sol som skugga på måttligt näringsrik samt fuktig men väldränerad jord. Kan odlas i hela landet i skyddat läge.

Storfryle, Luzula sylvatica
Storfryle är hemmahörande i de mellaneuropeiska bergsskogarna. Den passar utmärkt i woodland då den tål rotkonkurrens från träd och buskar. Blir 30 centimeter hög med glansiga mörkgröna blad. Trivs i fuktig och mullhaltig jord. Kan odlas i hela landet på skyddat och väldränerat läge.

Publicerad i Rum Ute nr 4-2018

Annons